Regulamin TFA POLAND

KONKURENCJA 1

 • podłączenie dwóch linii W-75 do autopompy,

 

 • rozwinięcie dwóch linii W-75 (złożonych z 4 odcinków każda, zakończonych prądownica WP 75),

 

 • zwinięcie dwóch odcinków W 75 (osobno każdy wąż, w pojedynczy krąg) i włożeniu ich do skrzynek.

 

 

KONKURENCJA 2

 • 100 uderzeń młotem wewnątrz specjalnej konstrukcji (stelaża),

 

 • bieg z dwoma pojemnikami (ok 15kg) w tunelu,

 

 • przeniesienie manekina (ok 70kg) na dystansie 50 m,

 

 • przejście przez ścianę o wysokości 3 m.

 

 

KONKURENCJA 3

 • przystawienie do ściany dwóch drabin o długości ok. 4,6 m,

 

 • wniesienie na II kondygnację dwóch pojemników (ok 15kg),

 

 • wciągnięcie na II kondygnację węży przy pomocy liny,

 

 • zejście z dwoma pojemnikami z wieży,

 

 • przykręcenie pyszczka do prądownicy PW 75.

 

 

KONKURENCJA 4

 • dobiegnięcie do wieży Ratuszowej z dwoma wężami W 52,
 • wejście na wieżę Ratuszową z dwoma wężąmi W-52.

 

 

INNE UWAGI

 • każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą kserokopię zaświadczenia lekarskiego (z badań okresowych) oraz ważną (podbitą) legitymację służbową,
 • najpóźniej 20 minut przed startem zawodnik ma obowązek stawić się w sekretariacie (TUMULT),
 • konkurencje rozpoczynają się w odstępach 5-mio minutowych (im szybciej zawodnik ukończy konkurencję, tym więcej czasu pozostaje mu do rozpoczęcia kolejnej konkurencji),
 • każdy z zawodników ma swojego opiekuna, z którym przechodzi od stacji do stacji (zapisuje on czas poszczególnych konkurencji, pilnuje punktualnego stawiania się na start każdej stacji itp.),
 • o poprawności ukończenia konkurencji decyduje sędzia na danej stacji (zgodnie z Regulaminem),
 • w konkurencjach 1, 3, 4 zawodnicy mają założony aparat ochrony dróg oddechowych,
 • aparaty ODO zapewnione zoastaną przez organizatora,
 • zawodnicy startują w umundurowaniu bojowym (unranie specjalne typu NOMEX, obuwie specjalne do gaszenia pożarów - NIE dowódczo - sztabowe, hełm do gaszenia pożarów strukturalnych - NIE wysokościowy czy do gaszenia pożarów lasów)
 • zawody wygrywa uczestnik, którego sumaryczny czas wszystkich konkurencji jest najkrótszy.