Zgłaszanie

REJESTRACJA NA TFA & FCC POLAND 2016 OTWARTA !!!


Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego na tegoroczną edycję mistrzostw.

 

W mistrzostwach mogą wziąć udział tylko czynni oraz emerytowani funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.

 

Na chwilę obecną dostępny jest formularz indywidualny. Formularze do sztafet i tandemów dostępne będą dopiero po ogłoszeniu ostatecznej listy zawodników zgłoszonych indywidualnie. Każdy zawodnik, który chce się zapisać na tandem (2 osoby) lub sztafetę (3-5 osób) MUSI być zarejestrowany najpierw INDYWIDUALNIE.

 

Należy wypełnić każde pole. Nieprawidłowe wypełnienie formularza może skutkować jego odrzuceniem bez informowania o tym. Szczególnie ważne są e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Na e-mail będą wysyłane potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze instrukcje po ogłoszeniu listy zawodników. W przypadku podania złego maila (a to się zdarzało często w zeszłym roku) i braku możliwości kontaktu zgłoszenie również zostanie uznane za nieważne.

 


W przypadku kierowników drużyn i innych osób nie biorących udziału w mistrzostwach należy dopisać taką osobę tylko do jednego z zawodników jako osobę towarzyszącą z podaniem odpowiednich informacji w polu: INFORMACJE DODATKOWE. W tym polu należy również podać rozmiar koszulki osoby towarzyszącej.

 

Nazwa drużyny może być taka jak nazwa jednostki organizacyjnej lub inna wybrana przez zawodników nazwa.

 

Poniżej znajduje się link do formularza rejestracyjnego:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

!!! REJESTRACJA KOŃCZY SIĘ 31 MARCA 2017 !!!

POWYŻSZY TERMIN JEST NIEPRZEKRACZALNY.

 

Here we have direct link for foreign competitors only:

REGISTRATION FORM

 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Rafał Świechowicz: 604 615 475
Robert Stegnicki: 511 444 998
Łukasz Wróblewski: 501 222 786